Polski English

Dziękujemy za chęć poinformowania o problemie dotyczącym naruszeń wewnętrznych. Ta strona ma ułatwić Państwu zgłoszenie zauważonych nieprawidłowości w sposób bezpieczny i anonimowy. Pragniemy zapewnić, że każda informacja dotycząca naruszeń jest dla nas ważna i zostanie jak najszybciej rozpatrzona. Po wysłaniu zgłoszenia zostanie wygenerowany indywidualny Numer Raportu oraz Numer PIN na podstawie których, w panelu SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZENIA, będą Państwo mogli odpowiadać na pytania uzupełniające oraz na bieżąco monitorować stan rozpatrywania zgłoszonego problemu.

Co chce Pan/Pani dalej zrobić?